Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Sikkerhetsrådgivning

Vi i Miljø- og sikkerhetsrådgiving foretar sikkerhetsrådgivning til fastpris. Dette er medregnet telefoner om hjelp, enkle dokumenter, årskontroll og stort sett alt som kan løses per telefon. Det kommer ingen tillegg med mindre vi må ut og reise. Om du skulle ha noe utover dette så blir denne prisen avtalt først. Du får ikke noen overraskede regninger fra oss. Det er ingen skjulte priser.

NYTT FRA 2022! Vår ekurs modul er i ferd med og komme på plass. De som er kunde til og med ut året 2022 vil få adgang til disse kursene uten ekstra kostnad så lenge de er kunde. Dette er da uansett antall ansatte.
Ta kontakt for å høre mer om dette.

Svarskjema

Felter markert med * må fylles utVent 3 sekunder for å sende.

m m.

Krav om sikkerhetsrådgiver

Enhver virksomhet hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods som skal ha ansvar for å medvirke til å forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet som er knyttet til slike aktiviteter.

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver innebærer å sørge for at det etableres et dokumentasjonssystem hvor det kan kontrolleres at farlig gods bestemmelsene overholdes.

Dette gjelder blant annet å kontrollere at gods, dokumenter, informasjon, materiell, utstyr og kompetanse er i samsvar med bestemmelsene.

Ordningen tilsier at berørt personell skal ha nødvendig opplæring i regelverk og rutiner, det skal rapporteres avvik og uhell, og det skal utarbeides en årlig rapport fra sikkerhetsrådgiver

I virksomheter som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidlertransport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farliggods på veg og jernbane skal det være utpekt en sikkerhetsrådgiver.

Formålet er å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier.

Virksomheter som kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane er pålagt å utpeke sikkerhetsrådgiver.

Kravet om sikkerhetsrådgiver er gitt i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farliggods. Sikkerhetsrådgiveren skal arbeide for at all aktivitet knyttet til transporten utføres forsvarlig og i samsvar med bestemmelsene. Virksomhetens leder har ansvaret for at sikkerhetsrådgiver er utpekt og fungerer etter hensikten.

Du kan lese mer om dette på DSB sine sider - Trykk her

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn